Bookmark and Share Add to Favorites  

น้ำมันเหลืองสมุนไพร ตรา 5 เหรียญทอง (ทะเบียนยา G 29/46)  เป็นยาน้ำบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลเนื่องจากหวัด แก้วิงเวียนศรีษะ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม เมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว ปวดเมื่อยตามร่างกาย แมลงกัดต่อย  ใช้สูดดม ทาที่ขมับและจมูก หรือทาบริเวณที่เคล็ดขัดยอกหรือบริเวณที่ฟกช้ำดำเขียวและแมลงกัดต่อย